Son olarak, İdari Ofisim tarafından sunulan hizmetin kalitesi hakkında, belli aralıklarla, İşletme Danışmanlığı İdari Ofisim Memnuniyet Anketinin gerek uygulayıcı personel, gerekse de işletme yetkilileri tarafından doldurulması sağlanmaktadır. Sözkonusu anket sonuçlarına göre, İdari Ofisim tarafından verilmekte olan hizmetlerde, İşletme yararına olabilecek revizyonlar yapılabilmektedir.