Özellikle Yönetmeliklerin uygulanması kapsamında çalışan personele gerek yönetmeliklerin uygulanması, gerekse de formların doldurulması konusundaki eğitimler verilmektedir.