Küçük ve orta ölçekli kuruluşların, idari hizmetler kapsamındaki iş ve işlemlerini, konusunda uzman bir ekiple yürütmek suretiyle; ekonomik, hukuksal ve teknolojik gelişmelerden yararlanmalarını, ve bu şekilde minimum maliyetle, maksimum faydayı sağlayarak, işletmelerin faaliyet verimliliklerini artırmaktır.