Sözleşme kapsamında, İdari Ofisim ve İşletme tarafından yapılacak iş ve işlemlerin zamanında, ekonomik ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla hazırlanacak yönetmeliklerin konu başlıkları tespit edilir.

Daha sonra İdari Ofisim tarafından, İşletmeye sağlanacak hizmet kapsamındaki iş ve işleyişin nasıl olacağına dair, Uygulama Yönetmelikleri hazırlanmakta veya varsa mevcut yönetmelikler incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.