Sözleşme imzalanması aşamasındaki müzakere konusu iş ve işlemler daha detaylı incelenmekte, ayrıca;

  • İşletme tarafından, İdari Ofisimden alınacak hizmetlerin kapsamı,
  • İşletmeden, İdari Ofisime veri/bilgi akışının nasıl olacağı,
  • İdari Ofisimden, İşletmeye verilecek bilgi, belge ve raporların şekli ve periyotları,
  • İşletme tarafından doldurulması gereken, günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık iş ve işlem formların belirlenmesi,
  • İşletme içerisindeki bilgi akışının düzenlenmesine yönelik izlenecek süreçler,
  • Müşteri bilgi, belge ve raporlarının dosyalama sistemleri,
  • Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde İdari Ofisim tarafından İşletmeye teslim edilecek bilgi ve belgeler ile teslim zamanı ve formatı ile,
  • Sözleşme kapsamında, İdari Ofisim ve İşletme tarafından yapılacak iş ve işlemlerin zamanında, ekonomik ve şeffaf bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla hazırlanacak yönetmelikler,

tespit edilmektedir.