Sözkonusu hizmetlerin birkaçını veya tamamını almak isteyen kurum veya kuruluş yetkilileriyle;

 • İdari Ofisim tarafından verilecek hizmetin kapsamı,
 • İşletme tarafından sunulmakta olan işin tanımı,
 • İşletmenin haftalık, aylık ve yıllık ciroları,
 • İşletmedeki haftalık, aylık ve yıllık alış-satış işlem adetleri,
 • İşletmenin gayrimenkul ve demirbaş mevcutları,
 • Görev ve iş tanımlarının niteliğiyle, iş yapma anlayışı,
 • İşletmedeki çalışan sayısı,
 • İşletmedeki çalışan sirkülasyonu,
 • Muhasebe-Finans departmanda çalışanların nitelik ve niceliği,
 • İşletmenin muhasebe ve finans unsurlarının yüzdesel ağırlıkları,
 • Verilerin elde edilebilme kolaylığı,

konularının karşılıklı olarak müzakere edilmesini müteakip tespit edilecek ücret doğrultusunda sözleşme tanzim edilir.