İşletmeye alınan tüm demirbaşların; satın alınmasından itibaren, fatura ve garanti belgelerinin muhafazasını, bakım ve onarım ihtiyaçlarıyla, periyodik bakımlarının koordinesini, elden çıkarılmak istenildiği taktirde, satış süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Ayrıca, işletmeye kayıtlı tüm küçük ve büyük demirbaşların ilgili personel üzerine zimmetlenmesini, belli aralıklarla sayımlarının yapılmasını, eksik veya arızalı olanların tespitiyle bunlar hakkındaki raporların yönetime sunulması ve yönetimin direktifleri doğrultusunda yapılacak işlemlerin tamamını da içermektedir.