İşletme üzerine kayıtlı olan  – gayrimenkul, arsa vb.- tüm taşınmazlarla ilgili olarak sigorta, Çevre Temizlik, İlan Reklam vb. tüm yasal prosedürlerin kontrol ve takip hizmetlerini kapsamaktadır.

Ayrıca, işletmeler tarafından kiralanması veya kiraya verilmesi düşünülen gayrimenkul, araç ve gereçler için; ilan verme/inceleme, kira sözleşmesi şartlarını inceleme, kiraya verilen veya kiralanmış olan gayrimenkul, araç ve gereçlerin, kira sözleşmelerinin tanzimi ve takibi, kira ödemelerinin takibi ve sözleşme şartlarının takip ve kontrolü hizmetlerini de içermektedir.