İşletmelerin gerek faaliyetleriyle ilgili  gerekse de faaliyetleri dışındaki konularda, başta resmi makamlar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalara ait gelen ve giden evrakların, kayıt ve takibin yapılması kapsamındaki –evrak kayıt defteri, evrak havale işlemleri, dosyalama vb.- hizmetleri kapsamaktadır.