Özellikle araç kullanımı ve zimmetli malzemelerle ilgili suiistimallerin değerlendirilmesi, İdari Ofisim tarafından düzenlenen objektif kriterler doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu değerlendirmelerin sonucundaki yaptırımlar karşısında, konunun muhataplarınca yaşanması muhtemel olumsuzlukların da önüne geçilmiş olmaktadır.