İşletmeler için en önemli unsurlardan birisi olan İdari işler ve Satınalma konusu; sadece yasal mevzuatı bilen muhasebe personeli tarafından değil, bu konuda eğitimli ve deneyimli bir kadro tarafından yönetilmiş olmaktadır.

Öte yandan İdari İşler kapsamındaki iş ve işlemler, bilimsel, teknolojik ve hukuksal olarak ele alınmak suretiyle, işletmenin bu alanlardaki tüm gelişmelerden haberdar edilmesi sağlanabilmektedir.